Vad är ett växthotell?

Ett växthotell inhyser växter och träd som behöver ljus på vintern men är känsliga för frost. Många av kunderna är hotell och restauranger som ser värdet av att inte ständigt slänga och köpa nya träd. Både för ekonomin och för vår miljö.

Från och med säsongen 2019/2020 drivs växthotellet av Lärjeåns Kök och Trädgårdar. Hör av dig till
Erika på tel 010-707 93 28 eller 0707 446608 om du har ett träd som fryser om rötterna i vinter.

Läs mer här: larjeanstradgardar.se/vaxthotell